PEDi Kg.Jambu Rias telah membuka keahlian kepada orang ramai sejak mula beroperasi pada 28 Ogos 2009. Ramai telah mendaftar diri dengan Pi Kg. Jambu Rias bagi mendapat perkhidmatan yang telah kami sedia. Jumlah ahli terkumpul sehingga kini adalah :

PEDi Kg.Jambu Rias telah membuka keahlian kepada orang ramai sejak mula beroperasi pada 28 Ogos 2009. Ramai telah mendaftar diri dengan Pi Kg. Jambu Rias bagi mendapat perkhidmatan yang telah kami sedia. Jumlah ahli terkumpul sehingga kini adalah :

PEDi Kg.Jambu Rias telah membuka keahlian kepada orang ramai sejak mula beroperasi pada 28 Ogos 2009. Ramai telah mendaftar diri dengan Pi Kg. Jambu Rias bagi mendapat perkhidmatan yang telah kami sedia. Jumlah ahli terkumpul sehingga kini adalah :

 

PEDi Kg.Jambu Rias telah membuka keahlian kepada orang ramai sejak mula beroperasi pada 28 Ogos 2009. Ramai telah mendaftar diri dengan Pi Kg. Jambu Rias bagi mendapat perkhidmatan yang telah kami sedia. Jumlah ahli terkumpul sehingga kini adalah :