Tujuan 

Latihan ini bertujuan memberi pendedahan kepada peserta tentang asas Ms Excel.

 

Aktiviti 

Melalui aktiviti ini, peserta dapat pendedahan asas Ms Excel dan ingin menarik minat mempelajarinya.  Peserta diberi latihan untuk membuat kaligrafi Khat Kufi menggunakan Microsoft Excel. Pada mulanya, peserta diajar menggunakan "Ctrl 'A' " untuk "highlight" kesemua kotak dan seterusnya peserta di minta untuk "format" mengikut saiz kotak yang diinginkan. Kemudian, peserta di minta mewarnakan kotak menggunakan "fill color" bagi membentuk ayat Khat Kufi.

Gambar Disini

Tujuan 

Latihan ini bertujuan membantu peserta dalam melatih menggunakan Ms Word dan Ms Paint.

 

Aktiviti 

Melalui aktiviti ini, peserta dapat mempelajari cara mencari maklumat di internet, melatih dan menguasai Ms Word dan Ms paint. Petugas memberi tunjuk ajar cara menggunakan Ms Word seperti memasukkan gambar dan pemilihan tulisan. Setelah itu, peserta diminta untuk membuat sendiri tugasan yang bertajuk niat puasa di bulan Ramadhan supaya pembelajaran akan lebih efisyen. Kelas diteruskan lagi dengan pembelajaran MS Paint – Checklist Ramadhan. Peserta diajar cara menyunting gambar menggunakan Ms paint seperti menulis nama, add text dan add shape.

Gambar Disini

Tujuan 

Latihan ini bertujuan membantu peserta dalam melatih menggunakan Ms Power Point.

 

Aktiviti 

Melalui aktiviti ini, peserta dapat membuat slide presentation kertas kerja bagi permohonan bantuan RISDA. Peserta ingin mempelajari cara membuat slide presentation untuk kertas kerja usahawan bantuan RISDA. Petugas mengajar peserta cara mengisi maklumat usahawan dan cara memasukkan gambar ke dalam Ms powerpoint. Setelah siap, peserta menyemak kembali kertas kerja tersebut sebelum dicetak.

Gambar Disini

Tujuan 

Latihan ini bertujuan meningkatkan tahap ICT dan kesedaran Internet kepada komuniti

 

Aktiviti 

Melalui latihan ini, peserta dapat membudayakan penggunaan internet secara positif dan membendung masalah penyalah gunaan internet. Penyertaan bagi program Santai@Library adalah terbuka kepada semua komuniti. Aktiviti pertama yang dilaksanakan adalah pertandingan mewarna untuk kanak-kanak dan bina perkataan untuk dewasa. Kemudian, aktiviti diteruskan dengan penglibatan ICT iaitu pertandingan speedtyping, word search KDB dan kuiz Kahoot yang disertai oleh semua golongan peserta. Petugas juga memberikan sedikit Taklimat ringkas berkaitan Klik Dengan Bijak supaya komuniti lebih peka dengan penggunaan Internet. Pada akhir program, diadakan sesi penyampaian hadiah cenderahati yang disampaikan oleh petugas NADI dan petugas perpustakaan desa

Gambar Disini

Tujuan 

Latihan ini bertujuan melatih peserta meningkatkan dan menambahkan pengetahuan kepelbagaian cara untuk menggunakan Ms Word.

 

Aktiviti 

Melalui latihan ini, peserta dapat membuat jadual dengan mudah. Peserta ingin mempelajari cara membuat timesheet iaitu jadual rekod jumlah masa pekerja yang bekerja. Oleh itu, petugas mengajar peserta membuat satu jadual menggunakan table. Peserta diajar cara untuk memilih design jadual, mewarna jadual, menukar jenis tulisan dan warna tulisan. Peserta juga diajar format jadual seperti peserta boleh merge cell, delete cell dan add cell.

Gambar Disini